Jenny Goldschmidt

Titels Prof. dr.
Voorletters J.E.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Rechtswetenschappen
Leeropdracht Rechten van de Mens
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM)
Achter Sint Pieter 200
3512 HT Utrecht
tel.  030 258 3033
j.goldschmidt@law.uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties