G. Laureys

Titels Prof. dr.
Voorletters G.
Verbonden aan Universiteit Gent
Vakgroep Scandinavistiek en Noord-Europakunde (LW 13)
Rozier 44
B-9000 Gent
België