K.H. Kuijken

Titels Prof. dr.
Voorletters K.H.
Hoofdfunctie Wetenschappelijk directeur Sterrewacht Leiden / Hoogleraar UL
Vakgebieden Sterrenkunde, astrofysica
Leeropdracht Galactische sterrenkunde
Verbonden aan Universiteit Leiden
Postbus 9513
2300 RA LEIDEN
tel.  071 5275848
kuijken@strw.leidenuniv.nl
Onderzoek/publicaties