Thom Palstra

Titels Prof. dr.
Voorletters T.T.M.
Hoofdfunctie Rector Magnificus UT
Vakgebieden Anorganische chemie
  Vastestoffysica
Leeropdracht Vaste Stof Chemie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Scheikunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Voorzitter van Sectie Scheikunde
Lid van Commissie Grootschalige onderzoeksfaciliteiten
Lid van TWINS-raad
Adviserend lid van Sectie Natuur- en Sterrenkunde
Verbonden aan Universiteit Twente
College van Bestuur
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel.  053 489 9111
t.t.m.palstra@utwente.nl
Onderzoek/publicaties