Thom Palstra

Titels Prof. dr.
Voorletters T.T.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Vaste-stoffysica
  Anorganische chemie
Leeropdracht Vaste Stof Chemie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Scheikunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Voorzitter van Sectie Scheikunde
Lid van Commissie Grootschalige onderzoeksfaciliteiten
Lid van TWINS-raad
Adviserend lid van Sectie Natuur- en Sterrenkunde
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Chemische Fysica
Nijenborgh 4
9747 AG Groningen
tel.  050 363 4419
t.t.m.palstra@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties