Thom Palstra

Titels Prof. dr.
Voorletters T.T.M.
Hoofdfunctie Rector Magnificus UT
Vakgebieden Anorganische chemie
  Vastestoffysica
Leeropdracht Vaste Stof Chemie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Voorzitter van Sectie Scheikunde
Lid van Commissie Grootschalige onderzoeksfaciliteiten
Adviserend lid van Sectie Natuur- en Sterrenkunde
Verbonden aan Universiteit Twente
College van Bestuur
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel.  053 489 9111
t.t.m.palstra@utwente.nl
Onderzoek/publicaties