Philip Scheltens

Titels Prof. dr.
Voorletters P.
Hoofdfunctie Neuroloog/directeur Alzheimercentrum
Vakgebieden Neurologie
Leeropdracht Cognitieve neurologie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Geneeskunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 2011
Algemeen secretaris van KNAW
Lid van Beoordelingscie. KNAW Fonds Medische Wetenschappen
Lid van Bestuur Afdeling Natuurkunde
Verbonden aan VUmc Alzheimercentrum
Boelelaan 1118
1081 HZ Amsterdam
tel.  020 444 0816
p.scheltens@vumc.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties