Bert Weckhuysen

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters B.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Anorganische chemie
  Anorganische chemie
  Katalyse
  Katalyse
Leeropdracht Anorganische chemie en katalyse
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Scheikunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 2011
Lid van Adviescommissie Ammodo KNAW Awards (Natural Sciences)
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Bètawetenschappen
Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht
tel.  030 253 4328
b.m.weckhuysen@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties