Bert Weckhuysen

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters B.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Katalyse
  Anorganische chemie
Leeropdracht Anorganische chemie en katalyse
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2011
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Bètawetenschappen
Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht
tel.  030 253 4328
b.m.weckhuysen@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties