André Nollkaemper

Titels Prof. mr.
Voorletters P.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Rechtswetenschappen
  Internationaal recht
Leeropdracht Internationaal Publiekrecht
Afdeling Afdeling Letterkunde
Sectie Sectie Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2012
Lid van Commissie Grootschalige onderzoeksfaciliteiten
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispooort 4-6
1012 CN Amsterdam
tel.  020 525 2637
p.a.nollkaemper@uva.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties