Ton van der Steen

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters A.F.W.
Hoofdfunctie Hoofd Biomedische Technologie
Vakgebieden Cardiovasculaire aandoeningen
  Biotechnologie
  Biofysica, klinische fysica
  Levenswetenschappen, geneeskunde en gezondheidszorg
  Bioinformatica, biomathematica
Leeropdracht Biomedische technologie van het hart
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2014
Lid van Commissie Akademiepenning
Verbonden aan Erasmus MC, Thorax Centrum
Biomedical Engineering
Ee23.02, Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
tel.  010 704 4030
a.vandersteen@ErasmusMC.nl
Onderzoek/publicaties

 

Ton van der Steen, Erasmus MC en Technische Universiteit Delft, werkt op het snijvlak van medische en technische wetenschappen. Hij probeert met nieuwe technieken aderverkalking (plaques) in bloedvaten op te sporen. Die zorgen voor vernauwing van de bloedvaten en als ze scheuren kan dat leiden tot een hart- of herseninfarct. Van der Steen werkt onder meer met ultrageluid voor een betere behandeling van hartziekten.