Tjitze Baarda

Titels Prof. dr.
Voorletters T.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar VU
Vakgebieden Godgeleerdheid en religiewetenschappen
Leeropdracht Nieuwe Testament
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1982
Lid van Domein Geesteswetenschappen