Renate Bartsch

Titels Prof. dr.
Voorletters R.I.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Wijsbegeerte
Leeropdracht Taalfilosofie
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2000
Onderzoek/publicaties