Guus Berkhout

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters A.J.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar TUD
Vakgebieden Technische wetenschappen
Leeropdracht Technische natuurkunde, akoestiek en geofysica
Domein Afdeling Natuurkunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 1990
Adviserend lid van Sectie Aardwetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Kamer HG. 3.25
Stevinweg 1
2628 CN Delft
tel.  015-2788509