Ton Bisseling

Titels Prof. dr.
Voorletters A.H.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar WUR/wetenschappelijk directeur EPS
Vakgebieden Genetica
  Plantkunde
  Fysiologie
Leeropdracht Moleculaire biologie met bijzondere aandacht voor biologie van planten
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Verbonden aan Wageningen University & Research
Laboratorium voor Moleculaire Biologie
Postbus 633
6700 AP Wageningen
tel.  0317 483 265
ton.bisseling@wur.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties