J. Borgman

Titels Dr.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Oud-voorzitter NWO
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1978