Nico van Breemen

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters N.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar WUR
Vakgebieden Bodem
  Fysische geologie
  Ecologie
Leeropdracht Bodemvorming en ecopedologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1998
Onderzoek/publicaties