Hans Clevers

Titels Prof. dr.
Voorletters J.C.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Kanker
  Genetica
  Immunologie, serologie
  Biotechnologie
Leeropdracht Moleculaire Genetica
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Geneeskunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 2000
Verbonden aan Hubrecht Instituut
Postbus 85164
3508 AD Utrecht
h.clevers@hubrecht.eu
Onderzoek/publicaties