Hans Clevers

Titels Prof. dr.
Voorletters J.C.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Immunologie, serologie
  Kanker
  Genetica
Leeropdracht Moleculaire Genetica
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Geneeskunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 2000
Verbonden aan Hubrecht Instituut
Postbus 85164
3508 AD Utrecht
h.clevers@hubrecht.eu
Onderzoek/publicaties