Hans Clevers

Titels Prof. dr.
Voorletters J.C.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Kanker
  Biotechnologie
  Genetica
  Immunologie, serologie
Leeropdracht Moleculaire Genetica
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2000
Verbonden aan Hubrecht Instituut
Postbus 85164
3508 AD Utrecht
h.clevers@hubrecht.eu
Onderzoek/publicaties