H.H. Cohen

Titels Dr.
Voorletters H.H.
Hoofdfunctie Oud-directeur-generaal van het RIVM
Vakgebieden Microbiologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1980