Henk Dijkstra

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters H.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Hydrosfeerwetenschappen
  Natuurkunde
Leeropdracht Dynamische oceanografie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Aardwetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2002
Lid van Nederlandse SCOR Commissie
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Bètawetenschappen
Postbus 80000
3508 TA UTRECHT
tel.  030-2535441
h.a.dijkstra@phys.uu.nl
Onderzoek/publicaties