Henk Dijkstra

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters H.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Natuurkunde
  Hydrosfeerwetenschappen
Leeropdracht Dynamische oceanografie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2002
Lid van Nederlandse SCOR Commissie
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Bètawetenschappen
Postbus 80000
3508 TA UTRECHT
tel.  030-2535441
h.a.dijkstra@phys.uu.nl
Onderzoek/publicaties