Hans Geuze

Titels Prof. dr.
Voorletters J.J.
Hoofdfunctie Onderzoekscoördinator
Vakgebieden Histologie, celbiologie
Leeropdracht Submicroscopische cytologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1996
Onderzoek/publicaties