Ewoud Hondius

Titels Prof. mr.
Voorletters E.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Rechtswetenschappen
Leeropdracht Europees privaatrecht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1995
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Janskerkhof 12
3512 BL Utrecht
tel.  030 253 7167
e.h.hondius@uu.nl
Onderzoek/publicaties