Piet van der Horst

Titels Prof. dr.
Voorletters P.W.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UU
Vakgebieden Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen
  Klassieke taal- en letterkunde
Leeropdracht Uitlegging van het Nieuwe Testament
Afdeling Afdeling Letterkunde
Sectie Sectie Filosofie en Theologie
Lidmaatschap Lid
Sinds 1994
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties