P.D. Jungerius

Titels Prof. dr.
Voorletters P.D.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UvA
Vakgebieden Aardwetenschappen
Leeropdracht Fysische geografie, klimatologie en kartografie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Aardwetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1987
Adviserend lid van Sectie Historische Wetenschappen