André Knottnerus

Titels Prof. dr.
Voorletters J.A.
Hoofdfunctie Voorzitter WRR/ hoogleraar UM
Vakgebieden Eerstelijnsgeneeskunde (inclusief huisartsgeneeskunde)
Leeropdracht Huisartsgeneeskunde
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Geneeskunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 2004
Verbonden aan Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Postbus 20004
2500 EA Den Haag
tel.  070 356 4600/070 356 4613
knottnerus@wrr.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties