Ben de Kruijff

Titels Prof. dr.
Voorletters B.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Kanker
  Nanotechnologie
  Biotechnologie
  Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
  Biochemie
  Histologie, celbiologie
  Levenswetenschappen, geneeskunde en gezondheidszorg
Leeropdracht Moleculaire biologie van biomembranen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1994
Verbonden aan Universiteit Utrecht
CBLE, Vakgroep Biochemie van Membranen
Padualaan 8
3584 CH Utrecht
tel.  030 253 1607
b.de.kruijff3@kpnplanet.nl
Onderzoek/publicaties