Fernando Lopes da Silva

Titels Prof. dr.
Voorletters F.H.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UvA/wetenschappelijk directeur Instituut voor Neurobiologie
Vakgebieden Fysiologie
  Neurologie
Leeropdracht Neurofysiologie, algemene dierfysiologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1985
Adviserend lid van Sectie Biologie
Verbonden aan Swammerdam Institute of Life Science
Science Park 904
1098 XH Amsterdam
tel.  020 525 7642
silva@science.uva.nl
Onderzoek/publicaties