Jack Middelburg

Titels Prof. dr.
Voorletters J.J.B.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Aardwetenschappen
  Geochemie, geofysica
Leeropdracht Biochemie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Aardwetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Voorzitter van Beoordelingscommissie KNAW Fonds Ecologie
Lid van Raad voor Aard- en Levenswetenschappen (RAL)
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Geowetenschappen
Budapestlaan 4
3584 CD Utrecht
tel.  030 2536 220
j.b.m.middelburg@uu.nl
Onderzoek/publicaties