Hans Mooij

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.E.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1993
Adviserend lid van Sectie Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Kavli Institute of Nanoscience
Postbus 5046
2600 GA Delft
tel.  015 278 6153
j.e.mooij@tudelft.nl