Jaap Murre

Titels Prof. dr.
Voorletters J.P.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UL
Vakgebieden Wiskunde
Leeropdracht Wiskunde i.h.b. algebraïsche meetkunde
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Wiskunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 1971
Verbonden aan Universiteit Leiden
Mathematisch Instituut
Postbus 9512
2300 RA Leiden
tel.  071 527 7141
murre@math.leidenuniv.nl