Hans Oerlemans

Titels Prof. dr.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Atmosfeerwetenschappen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1994
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek
Postbus 80005
3508 TA Utrecht
tel.  030 253 3272
j.oerlemans@phys.uu.nl
Onderzoek/publicaties