Rudy Rabbinge

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters R.
Hoofdfunctie Hoogleraar WUR
Vakgebieden Biologie
  Ecologie
Leeropdracht Duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Biologie
Lidmaatschap Lid
Sinds 2007
Verbonden aan Wageningen Universiteit
Sustainable Development & Food Security
Postbus 102
6700 AC Wageningen
tel.  0523 657 520
rudy.rabbinge@wur.nl
Onderzoek/publicaties