Rudy Rabbinge

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters R.
Hoofdfunctie Hoogleraar WUR
Vakgebieden Biologie
  Ecologie
  Landbouw en tuinbouw
  Ontwikkelingsstudies
Leeropdracht Duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2007
Verbonden aan Wageningen Universiteit
Sustainable Development & Food Security
Postbus 102
6700 AC Wageningen
tel.  0523 657 520
rudy.rabbinge@wur.nl
Onderzoek/publicaties