George Robillard

Titels Prof. dr.
Voorletters G.Th.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar RUG/wetenschappelijk directeur Biomade Technology Foundation
Vakgebieden Biochemie
Leeropdracht Enzymologie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Scheikunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 1999