George Robillard

Titels Prof. dr.
Voorletters G.Th.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar RUG/wetenschappelijk directeur Biomade Technology Foundation
Leeropdracht Enzymologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1999
Onderzoek/publicaties