Jan Sixma

Titels Prof. dr.
Voorletters J.J.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UU
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1993
Verbonden aan Universitair Medisch Centrum Utrecht
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
tel.  088 755 7769
Onderzoek/publicaties