Jakob de Swaan Arons

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar TUD
Vakgebieden Technische wetenschappen
Leeropdracht Toegepaste thermodynamica en fasenleer
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1994
Adviserend lid van Sectie Scheikunde
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Julianalaan 136
2628 BL Delft
tel.  015 278 2667