W. van Zeist

Titels Prof. dr.
Voorletters W.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar RUG
Vakgebieden Aardwetenschappen
Leeropdracht Palaeobotanie van het kwartair
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Aardwetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1983