Ab Osterhaus

Titels Prof. dr.
Voorletters A.D.M.E.
Hoofdfunctie Directeur Research Center for Emerging Infections and Zoonoses
Vakgebieden Microbiologie
  Immunologie, serologie
Leeropdracht Virologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2001
Onderzoek/publicaties