Jan Smit

Titels Prof. dr.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Wetenschappelijk onderzoeker VU
Vakgebieden Aardwetenschappen
  Paleontologie, stratigrafie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Aardwetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2001
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen
De Boelelaan 1085-1087
1081 HV Amsterdam
tel.  020-5987384
j.smit@vu.nl
Onderzoek/publicaties