Henk van der Vorst

Titels Prof. dr.
Voorletters H.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Wiskunde
Leeropdracht Toegepaste wiskunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2002
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Bètawetenschappen
Postbus 80010
3508 TA Utrecht
H.A.Vandervorst@uu.nl
Onderzoek/publicaties