Jacqueline Meulman

Titels Prof. dr.
Voorletters J.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Informatica
  Pedagogiek
  Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek
Leeropdracht Toegepaste statistiek
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2002
Adviserend lid van Sectie Wiskunde
Verbonden aan Mathematisch Instituut Universiteit Leiden
Postbus 9512
2300 RA Leiden
tel.  071 527 7135
jmeulman@math.leidenuniv.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties