Jan Willem Klop

Titels Prof. dr.
Voorletters J.W.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar VU
Vakgebieden Theoretische informatica
  Logica, verzamelingenen, getallenleer
  Informatica
  Computersystemen, architecturen, netwerken
Leeropdracht Toegepaste Logica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2003
Voorzitter van Cie Ethische, juridische en veiligheidsaspecten big data en informaticaonderzoek
Vicevoorzitter van Arend Heyting Stichting
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Exacte Wetenschappen
De Boelelaan 1083
1081 HV Amsterdam
jwk@cs.vu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties