Jan Baerends

Titels Prof. dr.
Voorletters E.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU
Vakgebieden Theoretische chemie, kwantumchemie
  Scheikunde
Leeropdracht Theoretische chemie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2004
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Exacte Wetenschappen
Scheikundig Laboratorium van de Vrije Universiteit
De Boelelaan 1083
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 7621
baerends@chem.vu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties