John Nerbonne

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Onderwijskunde
  Informatica
  Taal- en literatuurwetenschappen
Leeropdracht Computationele taalwetenschap en alfa-informatica
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2005
Voorzitter van Wetenschapscommissie Meertens Instituut-KNAW
Adviserend lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Afdeling Alfa-informatica
Postbus 716
9700 AS Groningen
tel.  050 363 5815
j.nerbonne@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties