Martin Stokhof

Titels Prof. dr.
Voorletters M.J.B.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Wijsbegeerte
  Taal- en literatuurwetenschappen
Leeropdracht Taalfilosofie
Afdeling Afdeling Letterkunde
Sectie Sectie Filosofie en Theologie
Lidmaatschap Lid
Sinds 2006
Voorzitter van Chinacommissie
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Afdeling Wijsbegeerte, Faculteit der Geesteswetenschappen
Oude Turfmarkt 141-147
1012 GC Amsterdam
tel.  020 525 4540
m.j.b.stokhof@uva.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties