Albert Visser

Titels Prof. dr.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Logica, verzamelingenen, getallenleer
Leeropdracht Logica, taalfilosofie en kentheorie
Afdeling Afdeling Letterkunde
Sectie Sectie Filosofie en Theologie
Lidmaatschap Lid
Sinds 2005
Voorzitter van Arend Heyting Stichting
Secretaris van Evert Willem Beth Stichting
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Wijsbegeerte
Postbus 80126
3508 TC Utrecht
tel.  030 253 2173
albert.visser@phil.uu.nl
Onderzoek/publicaties