Pasqualina Sarro

Titels Prof. dr.
Voorletters P.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Elektrotechniek
  Materiaalkunde
  Micro-elektronica
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2006
Voorzitter van Sectie Technische Wetenschappen
Lid van Commissie Grootschalige onderzoeksfaciliteiten
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Afdeling LS IC-techniek
Postbus 5031
2600 GA DELFT
tel.  015-2787708
sarro@dimes.tudelft.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties