Pasqualina Sarro

Titels Prof. dr.
Voorletters P.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Micro-elektronica
  Materiaalkunde
  Elektrotechniek 5
Leeropdracht Microsystem Technology
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2006
Lid van Commissie Grootschalige onderzoeksfaciliteiten
Lid van Sectie Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Afdeling LS IC-techniek
Postbus 5031
2600 GA DELFT
tel.  015-2787708
sarro@dimes.tudelft.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties