Pasqualina Sarro

Titels Prof. dr.
Voorletters P.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Elektrotechniek 5
  Micro-elektronica
  Materiaalkunde
Leeropdracht Microsystem Technology
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2006
Voorzitter van Sectie Technische Wetenschappen
Lid van Commissie Grootschalige onderzoeksfaciliteiten
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Afdeling LS IC-techniek
Postbus 5031
2600 GA DELFT
tel.  015-2787708
sarro@dimes.tudelft.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties