Theunis Piersma

Titels Prof. dr.
Voorletters T.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Ecologie
  Biologie
  Dierkunde
Leeropdracht Trekvogelecologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Onderzoek/publicaties