Reinder Coehoorn

Titels Prof. dr.
Voorletters R.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUE
Vakgebieden Nanotechnologie
  Atoomfysica en molecuulfysica
Leeropdracht Fysica en applicatie van nanostructuren
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2007
Adviserend lid van Sectie Natuur- en Sterrenkunde
Verbonden aan Eindhoven University of Technology
Department Molecular Materials and Nanosystems
Building Spectrum, office 1.79, Postbus 513
5600 MB Eindhoven
tel.  040 247 8321
r.coehoorn@tue.nl
Onderzoek/publicaties