Joost Frenken

Titels Prof. dr.
Voorletters J.W.M.
Hoofdfunctie Directeur Advanced Research Center for Nano-Lithography (ARCNL)
Vakgebieden Vastestoffysica
  Nanotechnologie
  Gassen, vloeistofdynamica, plasmafysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Raad voor Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Advanced Research Center for Nano-Lithography (ARNCL)
Science Park 110
1098 XG Amsterdam
tel.  020 851 7100
j.frenken@arcnl.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties