Jelle Koopmans

Titels Dr.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Universitair hoofddocent UvA
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2009
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Leerstoelgroep Franse Letterkunde
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
tel.  020 525 3384
j.koopmans@uva.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties