Jan Smits

Titels Prof. dr.
Voorletters J.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UM
Vakgebieden Rechtswetenschappen
  Rechtswetenschappen
  Burgerlijk (proces) recht
Leeropdracht Europees privaatrecht en rechtsvergelijking
Afdeling Afdeling Letterkunde
Sectie Sectie Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Voorzitter van Beoordelingscommissie De la Court-Prijs
Voorzitter van Beoordelingscommissie Programma Thorbecke
Verbonden aan Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Postbus 616
6200 MD Maastricht
tel.  043 388 3119
jan.smits@maastrichtuniversity.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties