Jan Smits

Titels Prof. dr.
Voorletters J.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UM
Vakgebieden Burgerlijk (proces) recht
  Rechtswetenschappen
  Rechtswetenschappen
Leeropdracht Europees privaatrecht en rechtsvergelijking
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Voorzitter van Beoordelingscommissie De la Court-Prijs
Voorzitter van Beoordelingscommissie Programma Thorbecke
Adviserend lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Postbus 616
6200 MD Maastricht
tel.  043 388 3119
jan.smits@maastrichtuniversity.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties