Prijzen

De KNAW verleent een aantal belangrijke wetenschapsprijzen. Naast eigen onderscheidingen, zoals de Prijs Akademiehoogleraren en de KNAW Onderwijsprijs, zijn dat prijzen waarvoor de KNAW de jury samenstelt en de prijsuitreiking organiseert. Voorbeelden hiervan zijn de Heinekenprijzen.

Akademiepenning

Eens in de twee jaar wordt de zilveren Akademiepenning uitgereikt aan een persoon die zich in Nederland zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de bloei van de wetenschappen in de ruimste zin van het woord. De Akademiepenning wordt sinds 1983 uitgereikt, beurtelings op de gebieden van de Afdeling Letterkunde en de Afdeling Natuurkunde.

Akademieprijs Astronomie en Kunst

De KNAW en de Akademie van Kunsten kennen de Akademieprijs Astronomie en Kunst toe aan een kunstwerk waarvan de maker zich duidelijk heeft laten inspireren door de astronomie.

Ammodo KNAW Award

De Ammodo KNAW Award is in 2014 ingesteld door Stichting Ammodo en de KNAW als stimulans voor het ongebonden, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Elke twee jaar is er een ronde voor de Ammodo KNAW Award, die alle vakgebieden bestrijkt.

Arts/science: Academy Honours Programme for Young Artists and Scientists

In het kader van het programma arts/science: Academy Honours Programme for Young Artists and Scientists komt een groep van twintig jonge kunstenaars en wetenschappers gedurende een jaar vier keer samen in het Trippenhuis. Doel is kennismaken met elkaars wereld, ervaringen uitwisselen, mogelijke samenwerkingen onderzoeken en leden van de Akademies ontmoeten.

Bakhuis Roozeboom Medaille

De KNAW kent om de vier jaar een medaille toe aan een wetenschapper die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de fasenleer.

Buys Ballot Medaille

De Buys Ballot Medaille is bedoeld voor de ontwikkeling van de meteorologie. De medaille wordt eens in de tien jaar uitgereikt.

Christiaan Huygens Wetenschapsprijs

De Christiaan Huygens Wetenschapsprijs wordt sinds 1998 jaarlijks uitgereikt en stimuleert vernieuwend onderzoek in de vakgebieden waarin Christiaan Huygens uitblonk. Per jaar staat een ander vakgebied centraal. In 2017 zijn dat de vakgebieden actuariaat en econometrie.

De la Court-Prijs

De KNAW kent iedere twee jaar de De la Court-Prijs toe aan een persoon voor onbetaald wetenschappelijk onderzoek, zoals een groot oeuvre, levenswerk of uitzonderlijke prestatie in de alfa- of gammawetenschappen.

Descartes-Huygensprijs

De Franse en Nederlandse regeringen hebben de Descartes-Huygensprijs in 1995 ingesteld om de Frans-Nederlandse samenwerking onder de aandacht te brengen bij onderzoekers en het grote publiek. Een overeenkomst tussen beide landen bepaalt dat Nederland de Franse kandidaat en Frankrijk de Nederlandse kandidaat voor deze prijs selecteert.

Faces of Science

Het project Faces of Science is bedoeld om scholieren en studenten kennis te laten maken met de wereld van promovendi en te enthousiasmeren voor de wetenschap.

Gilles Holstmedaille

De vierjaarlijkse medaille Gilles Holstmedaille wordt uitgereikt aan een wetenschapper van Nederlandse nationaliteit die bij voorkeur werkt op het grensgebied van natuur- en scheikunde.

Heinekenprijzen

De KNAW kent elke twee jaar zes grote prijzen voor wetenschap en kunst toe aan vijf internationaal gerenommeerde wetenschappers en een zeer getalenteerde Nederlandse beeldend kunstenaar.

Heineken Young Scientists Awards

De Heineken Young Scientists Awards willen het talent van de volgende generatie een extra stimulans geven. De Awards worden tegelijk met de Heinekenprijzen uitgereikt aan jonge, veelbelovende wetenschappers die door excellent onderzoek een voorbeeldfunctie vervullen voor andere jongere wetenschappers.

Hendrik Muller Prijs voor de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

De Dr. Hendrik Muller Prijs voor de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een tweejaarlijkse bekroning voor een onderzoeker of een groep onderzoekers die een belangrijke of waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de gedrags- en maatschappijwetenschappen.

KNAW Beijerinck Prijzen voor Virologie

De Beijerinck Virologie Prijs wordt uitgereikt aan een internationaal gerenommeerde wetenschapper. De Beijerinck Premie is voor een post doc onderzoeker die aan een Nederlandse universiteit excellent virusgeoriënteerd onderzoek verricht. U kunt op dit moment geen nominaties meer indienen.

KNAW Bob Pinedo Cancer Care Award

De KNAW Bob Pinedo Cancer Care Award is een tweejaarlijkse prijs voor excellente internationale onderzoekers in kankeronderzoek en de zorg voor kankerpatiënten. 

KNAW-Hendrik Muller zomerseminar

Het KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar is een masterclass voor een select gezelschap van maximaal 22 masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi in de sociale en geesteswetenschappen. U kunt zich vanaf februari 2015 aanmelden voor het volgende Zomerseminar.

KNAW Onderwijsprijs

De Akademie van Wetenschappen wil met de KNAW Onderwijsprijs de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs stimuleren en benadrukken. Inspirerend onderwijs legt de basis voor de ontwikkeling van wetenschap nu en in de toekomst.

Lindau Ontmoetingsdagen

De Lindau Foundation brengt jaarlijks dertig Nobelprijswinnaars met vijfhonderd jonge wetenschappelijke talenten uit meer dan vijftig landen bij elkaar voor een zesdaagse ontmoeting. De KNAW selecteert de Nederlandse studenten en postdocs.

Lorentzmedaille

De Lorentzmedaille zet baanbrekend onderzoek in de theoretische natuurkunde in de schijnwerpers.

Prijs Akademiehoogleraren

De Prijs Akademiehoogleraren bekroont hoogleraren die een unieke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van hun vakgebied.