Descartes-Huygensprijs

De Franse en Nederlandse regeringen hebben de Descartes-Huygensprijs in 1995 ingesteld om de Frans-Nederlandse samenwerking onder de aandacht te brengen bij onderzoekers en het grote publiek. Een overeenkomst tussen beide landen bepaalt dat Nederland de Franse kandidaat en Frankrijk de Nederlandse kandidaat voor deze prijs selecteert.

De Descartes-Huygensprijs bestaat uit een toelage van 23.000 euro die bedoeld is om de kosten van een of meerdere onderzoeksverblijven van een Franse onderzoeker in Nederland te dekken. De prijs zal de wetenschapper een impuls geven om zijn/haar wetenschappelijke carrière intensief te ontwikkelen.

Vakgebieden

  • Natuurwetenschappen
  • Levenswetenschappen
  • Geesteswetenschappen en sociale wetenschappen

Voor wie?

Een excellente Franse wetenschapper op het gebied van de sociale of geesteswetenschappen die een bijdrage heeft geleverd aan de Nederlands-Franse wetenschappelijke samenwerking en bereid is om ongeveer zes maanden – onafgebroken of verspreid over meer bezoeken – als gastonderzoeker in Nederland door te brengen. Aangezien er veel gewicht wordt gegeven aan het investeren in toekomstige samenwerking, komen alleen kandidaten die nog een actieve loopbaan in het verschiet hebben, in aanmerking voor de prijs.

Nominatie en uitreiking

U kunt op dit moment geen nominaties meer indienen.