Descartes-Huygensprijs

De Descartes-Huygensprijs is in 1995 ingesteld door de Franse en de Nederlandse regering om de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking onder de aandacht te brengen bij onderzoekers en het brede publiek. De prijs is daarnaast bedoeld als impuls voor de verdere ontwikkeling van de wetenschappelijke carrière van de laureaten. In het reglement is bepaald dat Nederland de Franse kandidaat en Frankrijk de Nederlandse kandidaat voor deze prijs selecteert. 

De prijs bestaat uit een toelage van 23.000 euro, bestemd voor (gedeeltelijke) dekking van de kosten van een onderzoeksverblijf/aantal werkbezoeken van een Franse onderzoeker in/aan Nederland en  daarnaast desgewenst andere activiteit(en) in het kader van de Frans-Nederlandse samenwerking. Vanaf 2017 kan de prijs aan onderzoekers op alle vakgebieden worden toegekend.

Vakgebieden

Alle

Voor wie?

Een excellente wetenschapper werkzaam in Frankrijk die  een bijdrage heeft geleverd aan de Nederlands-Franse wetenschappelijke samenwerking en het voornemen heeft om deze samenwerking te intensiveren en uit te breiden. Hij of zij is bereid om minimaal drie maanden - onafgebroken of verspreid over meerdere werkbezoeken - als gastonderzoeker in Nederland door te brengen en daarnaast desgewenst andere samenwerkingsactiviteiten te ontplooien.

Aangezien er veel belang wordt gehecht aan het investeren in toekomstige samenwerking, komen alleen kandidaten voor de prijs in aanmerking die nog een actieve loopbaan in het verschiet hebben.  

Nominatie en uitreiking

U kunt op dit moment geen nominaties indienen.

De uitreiking van de Descartes Huygens prijs 2017 aan zowel de Nederlandse als de Franse laureaat vindt begin 2018 plaats in Parijs.